Aktualności

Wydłużenie terminu złożenia raportu rocznego ze SPUB

Opublikowano: 02.04.2020

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydłużyło termin złożenia raportu rocznego z wykorzystania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego, unikatowych w skali kraju oraz specjalnej infrastruktury informatycznej .

Raport z rozliczenia tych środków należy złożyć do Zespołu ds. Nauki w terminie do dnia 24.04.2020 roku.

Procedura składania raportu zostanie podana wkrótce.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie MNiSW: https://www.gov.pl/web/nauka/przesuniecie-terminu-zlozenia-raportow

Zawieszenie terminu składania wniosków o Nagrodę Prezesa Rady Ministrów

Opublikowano: 02.04.2020

W związku z projektem Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów oraz wzoru wniosku o ich przyznanie, zawieszeniu ulega termin składania wniosków.  Nowy termin oraz procedura składania wniosków zostanie podany po ukazaniu się rozporządzenia zmieniającego. 

Organizacja pracy Zespołu ds. Nauki PW

Opublikowano: 31.03.2020

w związku z epidemią koronawirusa

Zwiększenie wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego

Opublikowano: 22.01.2020

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał komunikat o zwiększeniach wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego przyznanych na rok 2019 publicznym uczelniom akademickim i zawodowym nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, uczelniom akademickim i zawodowym prowadzonym przez kościoły i inne związki wyznaniowe finansowanym z budżetu państwa na zasadach określonych dla uczelni publicznych, niepublicznym uczelniom akademickim, instytutom naukowym Polskiej Akademii Nauk oraz instytutom badawczym. 

Wyniki naboru wniosków o wpisanie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej

Opublikowano: 22.01.2020

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  ogłosiło wyniki naboru wniosków o wpisanie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej.

Uroczyste promocje doktorskie i habilitacyjne

Opublikowano: 14.01.2020

W dniu 27 stycznia 2020 r. o godzinie 10:00 w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej odbędzie się uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych.

do 17 stycznia 2020 r. telefoniczne potwierdzenie obecności na uroczystości promocji, tel. 022 234 64 41; 022 234 62 50

od 20 stycznia do 24 stycznia 2020 r. - załatwienie formalności związanych z promocją – Zespół ds. Nauki, ul. Noakowskiego 18/20 kl. A, IV piętro, pok. 402, 403

Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych

Opublikowano: 14.01.2020

3 grudnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. poz. 2341), które pozwoliło Komisji Ewaluacji Nauki na sporządzenie projektu nowego wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w uproszczonym trybie.

Życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne

Opublikowano: 17.12.2019

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
składamy Państwu serdeczne życzenia
wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery,
ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.
Niech radość i pokój nadchodzących Świąt,
poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia
towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok.

                                         

                                                            Zespół ds. Nauki   

Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców

Opublikowano: 03.12.2019

 Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz.U. 2019 poz. 658), przyznawane są przez Ministra stypendia dla wybitnych młodych naukowców.

Nowe wymagania dokumentacyjne dotyczące wniosku w sprawie nadania tytułu profesora

Opublikowano: 25.11.2019

Od dnia 1.10. 2019r. wszczyna się postępowania w sprawie nadania tytułu profesora na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1668 ze zm.).  W związku z powyższym Rada Doskonałości Naukowej w ramach kompetencji określonych w Ustawie dokonuje oceny formalnej wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, przedstawiając zalecenia dotyczące sporządzenia przedmiotowego wniosku w sprawie nadania tytułu profesora.

Nowe wymagania dokumentacyjne dotyczące wniosku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Opublikowano: 25.11.2019

Od dnia 1.10. 2019r. przeprowadza się postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.).  W związku z powyższym Rada Doskonałości Naukowej w ramach kompetencji określonych w Ustawie dokonuje oceny formalnej wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, przedstawiając zalecenia dotyczące sporządzenia przedmiotowego wniosku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

Uroczystość obchodów Dnia Politechniki Warszawskiej

Opublikowano: 12.11.2019

W dniu 15 listopada 2019 r. o godzinie 11:00 w Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej odbędzie się uroczystość obchodów Dnia Politechniki Warszawskiej.

KONKURS O NAGRODĘ FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES (FCA) w roku 2019

Opublikowano: 04.10.2019

Konkurs-o-nagrode-Fiat-Chrysler-Automobiles-FCA-w-roku-2019

Politechnika Warszawska ogłasza XXI edycję  Konkursu o Nagrodę Fiat Chrysler Automobiles (FCA), promującego wybitne prace inżynierskie, magisterskie oraz rozprawy doktorskie, obronione 
w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2018/2019 w zakresie szeroko rozumianej tematyki motoryzacyjnej.

Uroczyste promocje doktorskie

Opublikowano: 16.09.2019

W dniu 1 października 2019 r. o godzinie 10:00 w Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej odbędzie się uroczystość promocji doktorskich.

Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Opublikowano: 01.08.2019

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  opublikowało komunikat zawierający  nowy wykaz  czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Zachęcamy do lektury! 

POL-on 2.0 - instrukcje

Opublikowano: 24.07.2019

W związku ze stopniowym wdrażaniem systemu POL-on 2.0 Ośrodek Przetwarzania informacji -Państwowy Instytut Badawczy udostępnił filmy instruktażowe o bieżących działaniach i zmianach w systemie POL-on. Wszystkie filmy instruktażowe znajdują się na kanale Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytuty Badawczego na You Tube w zakładce playlisty, co umożliwi pełny dostęp do wszystkich materiałów filmowych ze wskazanego zakresu tematycznego.

Dotacje na realizację inwestycji aparaturowych i budowlanych

Opublikowano: 23.07.2019

Do 15 września 2019 r. jednostki PW mogą ubiegać się o przyznanie dotacji na realizację inwestycji związanych z działalnością naukową. 

Dotacje na utrzymanie aparatury naukowo- badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej

Opublikowano: 22.07.2019

Do 31 października 2019 r.  jednostki PW mogą ubiegać się o przyznanie dotacji na utrzymanie: aparatury naukowo- badawczej lub stanowiska badawczego, bądź specjalnej infrastruktury informatycznej.

Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej

Opublikowano: 08.07.2019

8 lipca 2019 r. mija termin składania wniosków o wpisanie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej, ogłoszony Komunikatem MNiSW z dnia 4 czerwca 2019 r. o naborze wniosków i wpisanie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów 2019

Opublikowano: 07.06.2019

Do dnia 17 czerwca 2019 roku osoby uprawnione mogą składać wniosek (wraz z pełną dokumentacją) o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów w Zespole ds. Nauki. Nagrody przyznawane są za wyróżniającą się rozprawę doktorską, wysoko oceniane osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego, oraz osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej, wskazane w rozporządzeniu w §5.

Uwaga! Uczelnia może zgłosić jednego kandydata w danej dyscyplinie naukowej do każdej kategorii nagród.

Uroczyste promocje doktorskie i habilitacyjne

Opublikowano: 30.05.2019

W dniu 25 czerwca 2019 r. o godzinie 11:00 w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej odbędzie się uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych.

Wyniki wyborów do Rady Doskonałości Naukowej

Opublikowano: 29.05.2019

W tegorocznych wyborach pierwszej kadencji Rady Doskonałości Naukowej wzięło udział niemal 63% uprawnionych do głosowania. Głosowanie przeprowadzono odrębnie dla każdej z  dyscyplin. Osoba uprawniona do głosowania w ramach danej dyscypliny mogła oddać głos na maksymalnie trzech kandydatów. Po zakończeniu wyborów wyłoniono 141 członków Rady Doskonałości Naukowej.

Stypendia dla Wybitnych Młodych Naukowców 2019-II termin

Opublikowano: 07.05.2019

UWAGA! W 2019 roku MNiSW przewiduje możliwość złożenia wniosków o przyznanie stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców w dodatkowym terminie tj. od 1 grudnia do dnia 31 grudnia 2019 r. 

Więcej informacji i szczegółowy tryb postępowania już wkrótce. 

Pierwsze regulaminy szkół doktorskich i nowe regulaminy studiów

Opublikowano: 26.04.2019

Pierwsze regulaminy szkół doktorskich oraz regulaminy studiów na podstawie których rozpocznie się kształcenie w roku akademickim 2019/20, powinny zostać uchwalone w terminie, który umożliwi ich faktyczne wejście w życie 1 października 2019r.

Zmiany w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora

Opublikowano: 23.04.2019

Doktoranci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/20 jeszcze tylko do 30 kwietnia 2019r. mogą otworzyć przewód doktorski na starych zasadach. Późniejsze postępowania w sprawie nadania stopnia doktora będą wszczynane od 1 października 2019 r.,co najważniejsze, odbędzie się to już na podstawie nowych przepisów prawa.