Aktualności

Konkurs na granty rektorskie w roku 2024 dla kół naukowych

Opublikowano: 09.04.2024

Decyzją nr 59/2024 Rektora PW (.pdf) ogłoszono konkurs na granty rektorskie w roku 2024 dla kół naukowych działających w Politechnice Warszawskiej.

Do dnia 19 kwietnia 2024 r. można składać wnioski (w wersji elektronicznej) do Zespołu ds. Nauki.

Nagroda Ministra Właściwego ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki

Opublikowano: 19.01.2024

Do dnia 14 czerwca 2024 r. można składać do Zespołu ds. Nauki wnioski o przyznanie nagrody Ministra.

Kontakt ZNN: Joanna.Gruszka@pw.edu.pl, tel. wew. 64-46

Nabór wniosków o Nagrody Prezesa Rady Ministrów

Opublikowano: 19.01.2024

Do dnia 15 marca 2024 r. można składać do ZNN wnioski o przyznanie nagród Prezesa Rady Ministrów. Nagrody przyznawane są za:

 1. wyróżniającą rozprawę doktorską,
 2. wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego,
 3. osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej lub działalności wdrożeniowej.

Kontakt: Joanna.Gruszka@pw.edu.pl, tel. wew. 64-46

Nabór wniosków o Nagrody Rektora PW

Opublikowano: 19.01.2024

Do dnia 31 marca 2024 r. można składać do Zespołu ds. Nauki wnioski o przyznanie nagród Rektora PW.

Kontakt: Małgorzata Jankowska

tel. wew. 58-33

e-mail: Malgorzata.Jankowska@pw.edu.pl

Stypendia MEiN dla Wybitnych Młodych Naukowców – edycja 19, grudzień 2023

Opublikowano: 14.11.2023

Informujemy o możliwości składnia wniosków o stypendium dla wybitnych młodych naukowców (SMN19) od                      1 grudnia 2023 w systemie OSF.

Termin przesłania kompletnego wniosku do Zespołu ds. Nauki upływa: 16.12.2023 r.

Kontakt: 

ZNN: stypendia.wmn@pw.edu.pl

Joanna Gruszka: tel. 64-46    Renata Czubaszek: 62-50

Uroczyste promocje doktorskie i habilitacyjne

Opublikowano: 11.09.2023

W dniu 4 października 2023 r. (środa) o godzinie 14:00 w Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej odbędzie się uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych.

do 22 września 2022 r. telefoniczne potwierdzenie obecności na uroczystości promocji, tel. 022 234 64 41; 022 234 62 50

od 25 września do 2 października 2023 r. - załatwienie formalności związanych z promocją – Zespół ds. Nauki, ul. Noakowskiego 18/20 kl. A, IV piętro, pok. 402, 403

Nagrody naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych

Opublikowano: 22.05.2023

PAN informuje o corocznym konkursie o Nagrody Naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych PAN.

Wymagane dokumenty należny przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej do Zespołu ds. Nauki do dnia 16.05.2023 r. na adres: znn@pw.edu.pl

Informacja dot. składania wniosków na inwestycje aparaturowe

Opublikowano: 24.04.2023

Informujemy, że w systemie OSF można składać wnioski o przyznanie środków finansowych na inwestycje związane z działalnością naukową w zakresie:

 • aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej, o wartości przekraczającej 500 000 zł.(zakup, wytworzenie lub rozbudowa),
 • inwestycji budowlanych - obsługę wniosków prowadzi Biuro Kanclerza.

regulowane Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową.

Termin składania wniosków do ZNN30 czerwca 2023 rok.

Więcej szczegółów w załączniku (.docx) (.pdf)

Kontakt:

Joanna Gruszka, ZNN

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6446
e-mail: znn@pw.edu.pl

Nabór wniosków o nagrody Ministra

Opublikowano: 25.01.2023

Do dnia 22 maja 2023 r. można składać do Zespołu ds. Nauki wnioski o przyznanie nagrody Ministra.

Nagrody Ministra przyznawane są za osiągnięcia w zakresie działalności: naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz za całokształt dorobku.

Politechnika Warszawska może zgłosić tylko jednego kandydata do nagrody w danym zakresie działalności oraz jednego kandydata do nagrody za całokształt dorobku.

Nabór wniosków o nagrody Prezesa Rady Ministrów

Opublikowano: 24.01.2023

Do dnia 20 marca 2023 r. można składać do ZNN wnioski o przyznanie nagród Prezesa Rady Ministrów. Nagrody przyznawane są za:

-wyróżniającą rozprawę doktorską,

-wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego,

-osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej lub działalności wdrożeniowej.

Nabór wniosków o Nagrody Rektora PW

Opublikowano: 24.01.2023

Zapraszamy do składania wniosków o nagrody Rektora Politechniki Warszawskiej.

Do dnia 31 marca 2023 r. można składać do Zespołu ds. Nauki wnioski o przyznanie nagród Rektora w następujących kategoriach:

naukowej, dydaktycznej, w tym "Złota Kreda", całokształt dorobku, organizacyjnej.

Lista wniosków zakwalifikowanych do finansowania w konkursie na granty rektorskie dla kół naukowych w 2022 r.

Opublikowano: 25.11.2022

Lista wniosków -> pobierz (.pdf)

Stypendia MEiN dla Wybitnych Młodych Naukowców – edycja 18, grudzień 2022

Opublikowano: 21.11.2022

Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium naukowe, przeznaczone dla młodych naukowców (SMN18).

Termin przesłania kompletnego wniosku do Zespołu ds. Nauki: 16.12.2022 r.

Prosimy o dodanie roli „Redaktora pomocniczego” pracownikom ZNN:

 • Joanna Gruszka, login OSF: j.gruszka - duża/mała litera ma znaczenie.
 • Renata Czubaszek, login OSF: renata_czubaszek – duża/mała litera ma znaczenie.

e-mail: stypendia.wmn@pw.edu.pl

Konkurs o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii

Opublikowano: 19.10.2022

Konkurs o nagrodę za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

Uroczyste promocje doktorskie i habilitacyjne

Opublikowano: 22.09.2022

W dniu 4 października 2022 r. (wtorek) o godzinie 12:00 w Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej odbędzie się uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych.

do 23 września 2022 r. telefoniczne potwierdzenie obecności na uroczystości promocji, tel. 022 234 64 41; 022 234 62 50

od 26 września do 30 września 2022 r. - załatwienie formalności związanych z promocją – Zespół ds. Nauki, ul. Noakowskiego 18/20 kl. A, IV piętro, pok. 402, 403

Konkurs na granty rektorskie w roku 2022 dla kół naukowych

Opublikowano: 07.09.2022

Do dnia 30 września 2022 r. można składać wnioski (w wersji elektronicznej) do Zespołu ds. Nauki.

Kontakt:

Joanna Gruszka

Zespół ds. Nauki

e-mail: joanna.gruszka@pw.edu.pl, tel. wew.: 64-46

Instrukcja wypełniania wniosku na inwestycję związaną z działalnością naukową

Opublikowano: 06.07.2022

Informacja dot. składania wniosków na SPUB na 2023 r.

Opublikowano: 20.06.2022

Informujemy, że w systemie OSF można składać wnioski o przyznanie środków finansowych na SPUB i SPUBI.

Termin składania wniosków do ZNN22 sierpnia 2022 r.

Rozliczenie grantów na Koła Naukowe przyznane w 2021 roku

Opublikowano: 30.05.2022

ZNN przypomina o upływającym dnia 30. czerwca 2022 roku terminie zakończenia realizacji grantu rektorskiego dla kół naukowych działających w PW przyznanych w 2021 roku.

Informacja dot. składania wniosków na inwestycje aparaturowe

Opublikowano: 25.04.2022

Informujemy, że w systemie OSF można składać wnioski o przyznanie środków finansowych na inwestycje związane z działalnością naukową

Termin składania wniosków do ZNN20 lipca 2022 rok.

Informacja dotycząca składania raportów na SPUB

Opublikowano: 10.03.2022

Informujemy, że w systemie OSF należy złożyć raport  z wykorzystania środków finansowych przyznanych na rok 2021 na utrzymanie:

 • aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB),
 • specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBi).

Nabór wniosków o nagrody Ministra

Opublikowano: 25.01.2022

Do dnia 31 maja 2022 r. można składać do Zespołu ds. Nauki wnioski o przyznanie nagrody Ministra.

Nagrody Ministra przyznawane są za osiągnięcia w zakresie działalności: naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz za całokształt dorobku.

Politechnika Warszawska może zgłosić tylko jednego kandydata do nagrody w danym zakresie działalności oraz jednego kandydata do nagrody za całokształt dorobku.

Nabór wniosków o nagrody Prezesa Rady Ministrów

Opublikowano: 25.01.2022

Do dnia 31 marca 2022r. można składać wnioski o przyznanie nagród Prezesa Rady Ministrów. Nagrody przyznawane są za:

 • wyróżniającą rozprawę doktorską,
 • wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego,
 • osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej lub działalności wdrożeniowej.
Politechnika Warszawska może zgłosić jednego kandydata w dyscyplinie naukowej, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego do każdej z dwóch pierwszych nagród oraz jednego kandydata do nagrody, o której mowa w pkt. 3.

Nabór wniosków o Nagrody Rektora PW

Opublikowano: 21.01.2022

Zapraszamy do składania wniosków o nagrody Rektora Politechniki Warszawskiej.

Do dnia 31 marca 2022r. można składać do Zespołu ds. Nauki wnioski o przyznanie nagród Rektora za:

 • oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe,
 • osiągnięcia dydaktyczne,
 • całokształt dorobku,
 • wyróżniające się osiągnięcia organizacyjne uzyskane w roku akademickim 2020/2021.

Stypendia MEiN dla Wybitnych Młodych Naukowców – edycja grudzień 2021

Opublikowano: 22.11.2021

Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium naukowe, przeznaczone dla młodych naukowców (WMN), którzy posiadają wybitne osiągnięcia.

Termin przesłania kompletnego wniosku do Zespołu ds. Nauki: 17.12.2021 r.

Prosimy o dodanie roli „Redaktora pomocniczego” pracownikom ZNN PW:

Joanna Gruszka, login OSF: j.gruszka; Renata Czubaszek, login OSF: renata_czubaszek – duża/mała litera ma znaczenie.