Aktualności

Informacja dot. składania wniosków na SPUB na 2023 r.

Opublikowano: 20.06.2022

Informujemy, że w systemie OSF można składać wnioski o przyznanie środków finansowych na SPUB i SPUBI.

Termin składania wniosków do ZNN22 sierpnia 2022 r.

Rozliczenie grantów na Koła Naukowe przyznane w 2021 roku

Opublikowano: 30.05.2022

ZNN przypomina o upływającym dnia 30. czerwca 2022 roku terminie zakończenia realizacji grantu rektorskiego dla kół naukowych działających w PW przyznanych w 2021 roku.

Informacja dot. składania wniosków na inwestycje aparaturowe

Opublikowano: 25.04.2022

Informujemy, że w systemie OSF można składać wnioski o przyznanie środków finansowych na inwestycje związane z działalnością naukową

Termin składania wniosków do ZNN20 lipca 2022 rok.

Informacja dotycząca składania raportów na SPUB

Opublikowano: 10.03.2022

Informujemy, że w systemie OSF należy złożyć raport  z wykorzystania środków finansowych przyznanych na rok 2021 na utrzymanie:

 • aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB),
 • specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBi).

Nabór wniosków o nagrody Ministra

Opublikowano: 25.01.2022

Do dnia 31 maja 2022 r. można składać do Zespołu ds. Nauki wnioski o przyznanie nagrody Ministra.

Nagrody Ministra przyznawane są za osiągnięcia w zakresie działalności: naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz za całokształt dorobku.

Politechnika Warszawska może zgłosić tylko jednego kandydata do nagrody w danym zakresie działalności oraz jednego kandydata do nagrody za całokształt dorobku.

Nabór wniosków o nagrody Prezesa Rady Ministrów

Opublikowano: 25.01.2022

Do dnia 31 marca 2022r. można składać wnioski o przyznanie nagród Prezesa Rady Ministrów. Nagrody przyznawane są za:

 • wyróżniającą rozprawę doktorską,
 • wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego,
 • osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej lub działalności wdrożeniowej.
Politechnika Warszawska może zgłosić jednego kandydata w dyscyplinie naukowej, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego do każdej z dwóch pierwszych nagród oraz jednego kandydata do nagrody, o której mowa w pkt. 3.

Nabór wniosków o Nagrody Rektora PW

Opublikowano: 21.01.2022

Zapraszamy do składania wniosków o nagrody Rektora Politechniki Warszawskiej.

Do dnia 31 marca 2022r. można składać do Zespołu ds. Nauki wnioski o przyznanie nagród Rektora za:

 • oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe,
 • osiągnięcia dydaktyczne,
 • całokształt dorobku,
 • wyróżniające się osiągnięcia organizacyjne uzyskane w roku akademickim 2020/2021.

Stypendia MEiN dla Wybitnych Młodych Naukowców – edycja grudzień 2021

Opublikowano: 22.11.2021

Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium naukowe, przeznaczone dla młodych naukowców (WMN), którzy posiadają wybitne osiągnięcia.

Termin przesłania kompletnego wniosku do Zespołu ds. Nauki: 17.12.2021 r.

Prosimy o dodanie roli „Redaktora pomocniczego” pracownikom ZNN PW:

Joanna Gruszka, login OSF: j.gruszka; Renata Czubaszek, login OSF: renata_czubaszek – duża/mała litera ma znaczenie.

Laureat Nagrody Prezesa Rady Ministrów

Opublikowano: 18.10.2021

Dr inż. Artur Kasprzak – z wydziału Chemicznego został Laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską „Materiały funkcjonalne oparte na magnetycznych nanokapsułkach węglowych - synteza i zastosowanie w nanomedycynie, elektrochemii i katalizie heterogenicznej” w dyscyplinie nauki chemiczne. Gratulujemy!

Uroczyste promocje doktorskie i habilitacyjne

Opublikowano: 24.09.2021

www.pw.edu.pl

W dniach 6 i 8 października 2021 r. o godzinie 10:00 w Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej odbędą się uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych.

do 24 września 2021 r. telefoniczne potwierdzenie obecności na uroczystości promocji, tel. 022 234-64-41; 022 234-62-50

od 27 września do 4 września 2021 r. - załatwienie formalności związanych z promocją – Zespół ds. Nauki, ul. Noakowskiego 18/20 kl. A, IV piętro, pok. 402, 403

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców z PW

Opublikowano: 28.06.2021

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wręczył stypendia wybitnym młodym naukowcom. W sumie minister przyznał w tym roku 217 stypendiów dla wybitnych młodych naukowców, w tym dla 52 doktorantów.

Z Politechniki Warszawskiej znalazło się piętnaścioro badaczy. Jest to drugi wynik z największą liczba przyznanych stypendiów zaraz za Politechniką Wrocławską (16 osób).

Informacja dotycząca składania wniosków na SPUB

Opublikowano: 11.06.2021

Informujemy, że w systemie OSF można składać wnioski o przyznanie środków finansowych na utrzymanie:

-aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB),

-specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBi).

Termin składania wniosków do ZNN23 sierpnia 2021 rok.

Informacja dot. składania wniosków o przyznanie środków finansowych na inwestycje związane z działalnością naukową

Opublikowano: 11.06.2021

Informujemy, że w systemie OSF można składać wnioski o przyznanie środków finansowych na inwestycje związane z działalnością naukową w zakresie:

-aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej, o wartości przekraczającej 500 000 zł.(zakup,wytworzenie lub rozbudowa),

-inwestycji budowlanych.

Termin składania wniosków do ZNN23 lipca 2021 rok.

Nagrody Naukowe Wydziału III Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN

Opublikowano: 18.05.2021

PAN informuje o corocznych dwóch konkursach III Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi

 1. Nagrody Naukowe Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi
 2. Nagrody Naukowe im. Marii Skłodowskiej-Curie

Termin zgłaszania wniosków do Zespołu ds. Nauki upływa w dniu 18 czerwca 2021r.

Nabór wniosków o nagrody Ministra

Opublikowano: 10.05.2021

Do dnia 31 maja 2021 r. można składać do Zespołu ds. Nauki wnioski o przyznanie nagrody Ministra.

Nagrody Ministra przyznawane są za osiągnięcia w zakresie działalności: naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz za całokształt.

Politechnika Warszawska może zgłosić tylko jednego kandydata do nagrody w danym zakresie działalności oraz jednego kandydata do nagrody za całokształt dorobku.

Poradnik dotyczący postępowań w sprawie nadawania stopnia doktora habilitowanego

Opublikowano: 10.05.2021

Rady Doskonałości Naukowej informuje, że na stronie internetowej www.rdn.gov.pl w zakładce „Dobre praktyki” został opublikowany Poradnik dotyczący postępowań w sprawie nadawania stopnia doktora habilitowanego.

Poradnik jest dostępny do powszechnego użytku pod następującym linkiem: https://www.rdn.gov.pl/dobre-praktyki.poradnik-postepowania-dotyczace-nadawania-stopnia-doktora-habilitowanego.html

Konkurs na granty rektorskie w roku 2021 dla kół naukowych

Opublikowano: 21.04.2021

Decyzją Rektora Nr 79/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r., ogłoszono konkurs na granty rektorskie w roku 2021 dla kół naukowych.

Do dnia 5 maja 2021 r. można składać wnioski (w wersji elektronicznej) do Zespołu ds. Nauki.

Nabór kandydatów na członków Akademii Młodych Uczonych PAN

Opublikowano: 16.04.2021

Kapituła ds. Akademii Młodych Uczonych ogłasza nabór kandydatów na członków Akademii Młodych Uczonych.

Kandydatów na członków AMU zgłasza Senat uczelni, dlatego Zespół ds. Nauki będzie przyjmował dokumenty do dn. 14 maja 2021 r.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ.

Nagrody Naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych PAN

Opublikowano: 16.04.2021

https://bip.pan.pl/

PAN informuje o corocznym konkursie o Nagrody Naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych. Nagrody przyznawane są za wyróżniającą się opublikowaną twórczą pracę naukową (lub cykl prac) badaczom polskim lub cudzoziemcom.

Termin zgłaszania wniosków do Zespołu ds. Nauki upływa w dn. 17.05.2021 r.

Organizacja pracy Zespołu ds. Nauki

Opublikowano: 29.03.2021

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego uprzejmie prosimy o ograniczenie bezpośrednich kontaktów z pracownikami Zespołu ds. Nauki.

Rekomendujemy kontakt telefoniczny lub mailowy:https://www.bip.pw.edu.pl/Sklad-osobowy/Jednostki-organizacyjne-administracji-centralnej/Zespol-ds.-Nauki

Zespół ds. Nauki pozostaje do Państwa dyspozycji w godzinach 7:00-16:00.

Raporty SPUB

Opublikowano: 09.03.2021

www.gov.pl

W dniu 24 marca 2021 r. mija termin złożenia do Zespołu ds. Nauki raportu na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUB-I).

Nagrania i materiały z konferencji MEiN dot. POL-on z dn. 26-27.01.21 r.

Opublikowano: 09.03.2021

www.polon.nauka.gov.pl

Na stronie Systemu POL-on zostały umieszczone nagrania i materiały z konferencji „Wdrożenie systemu POL-on w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, która odbyła się w dniach 26-27.01.2021 r.

Uwzględnienie w ewaluacji artykułu naukowego

Opublikowano: 09.03.2021

www.gov.pl

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki został opublikowany komunikat dotyczący możliwości uwzględniania w ewaluacji w danej dyscyplinie naukowej artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie, któremu w wykazie nie została przypisana ewaluowana dyscyplina. Wyjaśnienie Ministerstwa można znaleźć na stronie.

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Opublikowano: 09.03.2021

www.gov.pl

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki został opublikowany nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Raporty z inwestycji na działalność naukową i SPUBu

Opublikowano: 05.02.2021

www.gov.pl

1. W dniu 22 lutego 2021 r. mija termin złożenia do Zespołu ds. Nauki raportu z inwestycji na działalność naukową .

2. W dniu 24 marca 2021 r. mija termin złożenia do Zespołu ds. Nauki raportu na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUB-I).