Grant rektorski dla kół naukowych

Granty rektorskie dla kół naukowych

Opublikowano: 10.07.2020

Granty rektorskie dla kół naukowych wpisanych do rejestru uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej finansowane ze środków projektu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza". Działanie jest ściśle związane ze wspieraniem rozwoju utalentowanych studentów. 

Dla jednego koła naukowego przewidziany jest jeden grant. Środki przyznane na grant rektorski mogą być wykorzystane tylko na dofinansowanie realizowanego grantu.