Nagrody i konkursy

17 kwietnia 2020 r. - termin składania wniosków o nagrodę Prezesa Rady Ministrów  

30 kwietnia 2020 r. - termin składania wniosków o grant rektorski dla kół naukowych do BIURA REKTORA

15 maja 2020 r. - termin składania do Zespołu ds. Nauki wniosków o nagrodę Rektora PW

31 maja 2020 r. - termin składania wniosków o nagrodę naukową Wydziału IV Nauk Technicznych PAN

15 lipca 2020 r. - termin składania do MNiSW wniosków o nagrodę MNiSW