Nagrody i konkursy

31 marca 2021 r. - termin składania wniosków o nagrodę Prezesa Rady Ministrów  

5 maja 2021 r. - termin składania wniosków o grant rektorski dla kół naukowyc

31 marca 2021 r. - termin składania do Zespołu ds. Nauki wniosków o nagrodę Rektora PW

31 maja 2021 r. - termin składania wniosków o nagrodę naukową Wydziału IV Nauk Technicznych PAN

15 lipca 2021 r. - termin składania do MNiSW wniosków o nagrodę MNiSW