Nagroda Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

Nagrody Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

Opublikowano: 08.02.2018

Nagrody Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przyznaje się za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz za całokształt dorobku.