Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Opublikowano: 08.02.2018

Nagrody Prezesa Rady Ministrów przyznawane są za wyróżniające się rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej lub działalności wdrożeniowej.