Klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych

W dniu 27 października 2022 r. ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2202).

Nowa klasyfikacja dziedzin i dyscyplin zacznie obowiązywać od dnia 11 listopada 2022 r. Jednocześnie z dniem tym traci moc rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818). 

Nowe rozporządzenie dostępne jest pod linkiem: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (sejm.gov.pl)

Akt uchylony- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych - Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (sejm.gov.pl)

Tłumaczenie nowych nazw dyscyplin obowiązujących w PW na język angielski:

 

Dziedzina nauki / 

Field of science

Dyscyplina naukowa /

Discipline of science

język polski język angielski język polski język angielski
(4) (5) (6) (7)
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych Engineering and Technology Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika
i Technologie kosmiczne
Automatic Control, Electronics, Electrical Engineering and Space Technologies
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych Engineering and Technology

Inżynieria Lądowa, Geodezja

i Transport

 

Civil Engineering, Geodesy
and Transport

 

Tłumaczenie pozostałych nazw dyscyplin na język angielski:

 

Dziedzina nauki / 

Field of science

Dyscyplina naukowa /

Discipline of science

język polski język angielski język polski język angielski
(4) (5) (6) (7)
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych Engineering and Technology

Architektura

i Urbanistyka

Architecture and Urban Planning
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych Engineering and Technology

Informatyka Techniczna

i Telekomunikacja

Information and Communications Technology
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych Engineering and Technology Inżynieria Biomedyczna Biomedical Engineering
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych Engineering and Technology Inżynieria Chemiczna Chemical Engineering
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych Engineering and Technology Inżynieria Materiałowa Materials Engineering
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych Engineering and Technology Inżynieria Mechaniczna Mechanical Engineering
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych Engineering and Technology

Inżynieria Środowiska, Górnictwo

i Energetyka

Environmental Engineering, Mining and Power Engineering
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych Natural sciences Matematyka Mathematics
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych Natural sciences Nauki Chemiczne Chemical Sciences
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych Natural sciences Nauki Fizyczne Physical Sciences
Dziedzina nauk społecznych Social sciences

Nauki o Zarządzaniu

i Jakości

Management and Quality Sciences