Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Stypendia dla Wybitnych Młodych Naukowców

Opublikowano: 10.07.2020

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców przyznawane są przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego osobom prowadzącym działalność naukową, które w dniu przyznania stypendium posiadają status młodego naukowca.