Nagroda Rektora

Nagrody Rektora PW

Opublikowano: 07.02.2018

Nagrody Rektora PW mogą być przyznawane wyłącznie za osiągnięcia uzyskane w związku z pracą w Politechnice Warszawskiej. Nauczyciel akademicki może otrzymać nagrodę za wybitne osiągnięcia nie częściej niż raz na dwa lata w danej kategorii nagrody za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe.

Nagroda Naukowa Politechniki Warszawskiej

Opublikowano: 08.02.2018

Nagroda Naukowa Politechniki Warszawskiej jest specjalną nagrodą indywidualną lub zespołową przyznawaną przez Rektora Politechniki Warszawskiej.