Zespół ds. Nauki

Zespół ds. Nauki – ZNN 

Jednostka organizacyjna powołana do wykonywania zadań związanych z obsługą administracyjną działalności naukowej prowadzonej w Politechnice Warszawskiej.