Skład osobowy

Kierownik Zespołu ds. Nauki

mgr Agnieszka Dymicka

ul. Noakowskiego 18/20 pok.405

(22) 234 + wew: 5049
 agnieszka.dymicka@pw.edu.pl

Pracownicy Zespołu:

mgr Renata Czubaszek

Specjalista ds. administracyjnych

 (22) 234 + wew: 6250, pok. 402
 renata.czubaszek@pw.edu.pl

inż. Joanna Gruszka

Specjalista ds. administracyjnych

 (22) 234 + wew: 6446, pok. 402
 joanna.gruszka@pw.edu.pl            

 • likwidacje
 • finansowanie nauki
 • nagrody Prezesa Rady Ministrów                                                                                                                                                                                                                                                                       

mgr Jolanta Pasternak

Specjalista ds. stopni naukowych

 (22) 234 + wew: 6441, pok. 403
 jolanta.pasternak@pw.edu.pl

 • stopnie naukowe                                                                                                                                                                                                                                                                                        

mgr inż. Małgorzata Jankowska

Specjalista ds. administracyjnych

 (22) 234 + wew: 5833, pok. 401
malgorzata.jankowska@pw.edu.pl

 • nagrody
 • granty rektorskie dla kół naukowych
 • stypendia dla wybitnych młodych naukowców

 mgr Sylwia Grabek

(umowa na czas zastępstwa za p. Renatę Czubaszek)

Specjalista ds. administracyjnych

 (22) 234 + wew: 6250, pok. 402
 sylwia.grabek@pw.edu.pl

 • habilitacje
 • profesury

mgr Hubert Wojno

Specjalista ds. administracyjnych

  (22) 234 + wew: 1325, pok. 404
 hubert.wojno@pw.edu.pl

 • ewaluacja jakości działalności naukowej
 • stypendia dla wybitnych młodych naukowców

mgr inż. Marta Pietraszuk

Specjalista ds. administracyjnych

  (22) 234 + wew: 1324, pok. 404
 marta.pietraszuk@pw.edu.pl

 • rady naukowe dyscyplin
 • platforma SharePoint