Konkurs na granty rektorskie w roku 2024 dla kół naukowych

źródło:www.pw.edu.pl

Decyzją nr 59/2024 Rektora PW (.pdf) ogłoszono konkurs na granty rektorskie w roku 2024 dla kół naukowych działających w Politechnice Warszawskiej.

Do dnia 19 kwietnia 2024 r. można składać wnioski (w wersji elektronicznej) do Zespołu ds. Nauki.

Kontakt:

Małgorzata Jankowska

Zespół ds. Nauki

e-mail: znn@pw.edu.pl

tel. wew.: 58-33

Koła naukowe PW mogą składać wnioski o grant rektorski finansowane  ze środków projektu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza"

Formularze do pobrania:

wniosek (.docx)

porozumienie (.docx)

protokół oceny i odbioru grantu (.docx)