Nagrody naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych

źródło: www.bip.pan.pl

PAN informuje o corocznym konkursie o Nagrody Naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych PAN.

Nagrody naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk są corocznymi nagrodami indywidualnymi za wyróżniającą się opublikowaną twórczą pracę naukową (lub cykl prac) z dziedziny nauk technicznych reprezentowanych przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN.

 

Materiały związane z procedurą przyznawania Nagród znajdują się na stronie internetowej PAN w zakładce Wydziału IV pod adresem:  https://pan.pl/wydzial4/.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek w 2 egzemplarzach -  jeden z nich parafowany przez Dziekana Wydziału, drugi „czysty” przeznaczony do podpisu przez Rektora PW,
  • pozostała dokumentacja wskazana w ogłoszeniu

wyłącznie w wersji elektronicznej do Zespołu ds. Nauki do dnia 16.05.2023 r. na adres: znn@pw.edu.pl

 

Kontakt:

Joanna Gruszka, ZNN

tel. wew.: (22) 234 + wew.: 64-46
e-mail: joanna.gruszka@pw.edu.pl