Nabór wniosków o Nagrody Rektora PW

źródło: www.pw.edu.pl

Zapraszamy do składania wniosków o nagrody Rektora Politechniki Warszawskiej.

Do dnia 31 marca 2023 r. można składać do Zespołu ds. Nauki wnioski o przyznanie nagród Rektora w następujących kategoriach:

  • naukowej,
  • dydaktycznej, w tym "Złota Kreda",
  • całokształt dorobku,
  • organizacyjnej.

Rektor może również przyznać specjalne nagrody indywidualne lub zespołowe imienia:

  • Mieczysława Wolfkego: za wybitne publikacje naukowe z ostatnich dwóch lat, dotychczas nienagrodzone, 
  • Ignacego Mościckiego: za szczególne osiągnięcia zwieńczone transferem prac naukowych i technicznych na potrzeby gospodarki, które przyniosły udokumentowane efekty ekonomiczne.

Szczegółowe informacje:

Termin składania wniosków:

Zespół ds. Nauki: 31 marca 2023 r.

Kontakt:

Elżbieta Kisielińska

tel. wew. 13-25

elzbieta.kisielinska@pw.edu.pl