Aktualności

Spotkanie informacyjne w sprawie II edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”

Opublikowano: 23.04.2018

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne w sprawie II edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”.

Spotkanie dotyczące konkursu na przyznanie środków finansowych w ramach II edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” odbędzie się w dniu 14 maja 2018 r. w Warszawie, w siedzibie MNiSW, ul. Hoża 20 (sala nr 117), w godz. 14.00-15.00.

MNiSW zaprasza do składania wniosków o wpis na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej

Opublikowano: 23.04.2018

Wnioski można składać na nowo planowane przedsięwzięcie, bądź już istniejące wskazując w tej sytuacji wniesienie wartości dodanej poprzez np.: rozbudowę, modernizację, włączenia w już istniejące struktury.

 Wnioski z podpisem osoby sporządzającej, kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, pełnomocnika Kwestora należy złożyć w Zespole ds. Nauki w terminie do dnia 06 czerwca 2018r.

Termin składania wniosków o Nagrody Naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych PAN.

Opublikowano: 02.03.2018

30 kwietnia 2018 r. - termin złożenia wniosków o Nagrody Naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych PAN.

Uruchomienie II edycji programu Doktorat wdrożeniowy

Opublikowano: 28.02.2018

MNiSW uruchomiło konkurs w ramach II edycji programu Doktorat wdrożeniowy.

Wnioski o udział w konkursie składa się w systemie OSF w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2018r. Przed wysłaniem wniosku „wydruk roboczy” wraz z podpisaną i opieczętowaną częścią A załącznika Nr 1 do rozporządzenia regulującego założenia programu należy złożyć w Zespole ds. Nauki do dnia 21 maja 2018r.