Uroczyste promocje doktorskie i habilitacyjne

W dniu 18 czerwca 2018 r. o godzinie 11:00 w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej odbędzie się uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych.

do 8 czerwca 2018 r. - telefoniczne potwierdzenie obecności na uroczystości promocji, tel. 022 234 64 41.

od 11 czerwca do 15 czerwca 2018 r. - załatwienie formalności związanych z promocją – Zespół ds. Nauki, ul. Noakowskiego 18/20 kl. A, IV piętro, pok. 403