Termin składania wniosków o Nagrody Naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych PAN.

Nagrody naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk są corocznymi nagrodami indywidualnymi za wyróżniającą się opublikowaną twórczą pracę naukową (lub cykl prac) z dziedziny nauk technicznych.

Nagrody przyznawane są badaczom polskim lub cudzoziemcom zatrudnionym w okresie ostatnich czterech lat w Polsce, którzy w roku opublikowania pracy lub ostatniej z cyklu zgłoszonych prac nie posiadali tytułu naukowego, nie byli dotychczas wyróżnieni Nagrodą i nie przekraczali 45 roku życia.

Prace będące przedmiotem Nagrody muszą być opublikowane nie dawniej niż w ciągu ostatnich 4 lat kalendarzowych, nie wliczając w to roku przyznawania Nagrody.

Terminy składania wniosków: do 30 kwietnia 2018 r. na adres e-mail: wydzial_4@pan.pl

Więcej informacji:https://instytucja.pan.pl/index.php/nagr-nauk-w4