Termin składania wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje na 2019 r.

dniu 31 sierpnia 2018 r. kończy się termin składania wniosków o przyznanie dotacji na 2019 rok, na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej oraz inwestycje budowlane i inwestycje budowlane dotyczące strategicznej infrastruktury badawczej.

W celu złożenia wniosku o przyznanie dotacji należy:

1. Wypełnić formularz w systemie OSF

2. Wygenerować wersję roboczą wniosku:

a) część A załącznika w dwóch egzemplarzach opatrzonych pieczęciami  jednostki i podpisem kierownika jednostki,

b) wniosek w jednym egzemplarzu opatrzony pieczęciami jednostki, podpisem kierownika jednostki i pełnomocnika kwestora

należy złożyć w Zespole ds. Nauki do dnia 20 sierpnia 2018 roku.

Zespół ds. Nauki po podpisaniu (Kwestor, Rektor) części A załącznika do rozporządzenia przekaże na wydział informację dotyczącą możliwości wysłania wniosku w systemie OSF oraz dostarczy część A wniosku w wersji papierowej do Ministerstwa.

Jednocześnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że w związku z nowelizacją rozporządzenia dotyczącego inwestycji, wnioski, które zaczęli Państwo wypełniać w systemie OSF przed zmianą rozporządzenia, ze względów technicznych, nie będą mogły być wysłane do MNiSW. W celu wysłania wniosku należy przenieść dane do nowoutworzonego wniosku.

Więcej informacji: https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/termin-zakonczenia-skladania-wnioskow-o-przyznanie-dotacji-na-inwestycje-na-2019-r.html