Spotkanie informacyjne w sprawie II edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne w sprawie II edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”.

Spotkanie dotyczące konkursu na przyznanie środków finansowych w ramach II edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” odbędzie się w dniu 14 maja 2018 r. w Warszawie, w siedzibie MNiSW, ul. Hoża 20 (sala nr 117), w godz. 14.00-15.00.

Prosimy o przekazanie ewentualnych pytań w zakresie tematyki spotkania do 7 maja 2018 r. na adres Konkurs.doktoraty@nauka.gov.pl.

Prosimy o przekazanie potwierdzenia udziału w spotkaniu (ze wskazaniem imienia i nazwiska uczestnika) w terminie do 10 maja 2018 r. na ww. adres mailowy. Z uwagi na to, że liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.