Zbliża się termin składania wniosków na SPUB-y

Informujemy, że istnieje możliwość ubiegania się o środki finansowe na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego.

W celu złożenia wniosku o przyznanie dotacji należy:

1. Wypełnić formularz w systemie OSF

2. Wygenerować wersję roboczą wniosku:

a) część A załącznika w dwóch egzemplarzach opatrzonych pieczęciami  jednostki i podpisem kierownika jednostki,

b) wniosek w jednym egzemplarzu opatrzony pieczęciami jednostki, podpisem kierownika jednostki i pełnomocnika kwestora

należy złożyć w Zespole ds. Nauki do dnia 7. września 2018 roku.

Zespół ds. Nauki po podpisaniu (Kwestor) części A załącznika do rozporządzenia przekaże na wydział informację dotyczącą możliwości wysłania wniosku w systemie OSF oraz dostarczy część A wniosku w wersji papierowej do Ministerstwa.

W przypadku wysłania części A załącznika nr 1 do MNiSW drogą elektroniczną, obowiązuje termin do dnia 15 września 2018 r.