Nabór wniosków o Nagrody Rektora PW

źródło: www.pw.edu.pl

Zapraszamy do składania wniosków o nagrody Rektora Politechniki Warszawskiej.

Do dnia 31 marca 2024 r. można składać do Zespołu ds. Nauki wnioski o przyznanie nagród Rektora w następujących kategoriach:

  • naukowej,
  • dydaktycznej, w tym "Złota Kreda",
  • całokształt dorobku,
  • organizacyjnej.

Rektor może również przyznać specjalne nagrody indywidualne lub zespołowe o nazwie :"Nagroda Naukowa Politechniki Warszawskiej":

  • imienia Mieczysława Wolfkego: za wybitne osiągnięcie naukowe, które przyczyniło się do zwiększenia rozpoznawalności Politechniki Warszawskiej jako uczelni badawczej,
  • imienia Ignacego Mościckiego: za szczególne osiągnięcia zwieńczone transferem prac naukowych i technicznych na potrzeby gospodarki, które przyniosły udokumentowane efekty ekonomiczne.

Szczegółowe informacje:

Regulamin przyznawania Nagród Rektora znajduje się w Zarządzeniu 11/2023 Rektora PW z dnia 15 marca 2023 r.  §23 - §36:

 

Termin składania wniosków:

Zespół ds. Nauki: 31 marca 2024 r.

Kontakt:

Małgorzata Jankowska

tel. wew. 58-33

Malgorzata.Jankowska@pw.edu.pl