Informacja dot. składania wniosków na SPUB na 2025 r.

Informujemy, że w systemie OSF można składać wnioski o przyznanie środków finansowych na utrzymanie:

•             aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB)

•             specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBi)

regulowane Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2019 r. (.pdf) w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania.

Więcej szczegółów znajduje się w Załącznik nr 2 (.pdf) oraz Załacznik nr 3 (.pdf) .

 

Termin składania wniosków do ZNN: 09 sierpnia 2024 r.

 

Kontakt:

Joanna Gruszka, ZNN

tel. wew.: (22) 234 + wew.: 6446

e-mail: joanna.gruszka@pw.edu.pl