Stypendia MEiN dla Wybitnych Młodych Naukowców – edycja 19, grudzień 2023

źródło: www.pw.edu.pl

Informujemy o możliwości składnia wniosków o stypendium dla wybitnych młodych naukowców (SMN19) od 1 grudnia 2023 w systemie OSF.

 

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

  • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim i nie posiada stopnia doktora albo
  • przygotowuje rozprawę doktorską  w trybie eksternistycznym i nie posiada stopnia doktora - jeżeli od dnia wyznaczenia promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego nie upłynęło więcej niż 4 lata, albo
  • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat i jest zatrudniona w Politechnice Warszawskiej.

Ważne informacje:

W dniu 15 lutego 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023,  poz. 212) w zakresie stypendiów ministra dla wybitnych młodych naukowców.

Ministerstwo w swoim komunikacie na stronie internetowej wybitny młody naukowiec podaje najistotniejsze zmiany.

 

Procedura (.pdf) ubiegania się o przyznanie stypendium dla wybitnego młodego naukowca .

 

W systemie OSF utworzenie wniosku będzie możliwe: od 01.12.2023 r.

Termin przesłania kompletnego wniosku do Zespołu ds. Nauki upływa: 16.12.2023 r. 

 

Kontakt: 

ZNN: stypendia.wmn@pw.edu.pl

Joanna Gruszka: tel. 64-46

Renata Czubaszek: 62-50