Uroczyste promocje doktorskie i habilitacyjne

źródło: www.pw.edu.pl

W dniu 4 października 2023 r. (środa) o godzinie 14:00 w Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej odbędzie się uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych.

do 22 września 2022 r. telefoniczne potwierdzenie obecności na uroczystości promocji, tel. 022 234 64 41; 022 234 62 50

od 25 września do 2 października 2023 r. - załatwienie formalności związanych z promocją – Zespół ds. Nauki, ul. Noakowskiego 18/20 kl. A, IV piętro, pok. 402, 403