Informacja dot. składania wniosków o przyznanie środków finansowych na inwestycje związane z działalnością naukową

Informujemy, że w systemie OSF można składać wnioski o przyznanie środków finansowych na inwestycje związane z działalnością naukową w zakresie:

  • aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej, o wartości przekraczającej 500 000 zł (zakup, wytworzenie lub rozbudowa) – sprawy związane z obsługą wniosków prowadzi ZNN,
  • inwestycji budowlanych – sprawy związane z obsługą wniosków prowadzi Biuro Kanclerza

regulowane Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. (.pdf) w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową.

 

Termin składania karty projektu (.xlsx) do ZNN: 28 czerwca 2024.

Termin składania wniosków do ZNN: 15 lipca 2024

 

Więcej szczegółów w Instrukcji (.pdf) i  Informacji (.pdf) .

 

Kontakt:

Joanna Gruszka, ZNN

tel. wew.: (22) 234 + wew.: 6446

e-mail: joanna.gruszka@pw.edu.pl