Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Opublikowano: 08.02.2018

Nagrody Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przyznaje się za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej. dydaktycznej. wdrożeniowej, organizacyjnej oraz za całokształt dorobku.