dr hab. Alicja BACHMATIUK laureatką Nagrody Prezesa Rady Ministrów w 2018 r.