Wybory do Rady Doskonałości Naukowej

widok auli
źródło:MNiSW

Głosowanie na członków Rady Doskonałości Naukowej odbywa się od 12 kwietnia 2019 r. od godz. 6:00 do 30 kwietnia 2019 r. do godz. 23:59 poprzez system wyborczy RDN. Głosowanie to przeprowadza się odrębnie dla każdej z dyscyplin. Osoba uprawniona do głosowania w ramach danej dyscypliny może oddać głos na nie więc niż trzech kandydatów.

Indywidualny dostęp do kart wyborczych został przekazany uprawnionym drogą mailową na dzień przed rozpoczęciem głosowania, ich aktywacja zaś, nastąpiła w chwili wskazanego wyżej terminu rozpoczęcia głosowania. W treści otrzymanej wiadomości e-mail, osoba uprawniona do głosowania otrzymała link z dostępem do karty wyborczej, po wybraniu którego nastąpi weryfikacja tożsamości wyborcy. Po pozytywnej weryfikacji tożsamości, wyborca uzyska dostęp do karty wyborczej w reprezentowanej przez siebie dyscyplinie (w przypadku reprezentowania 2 dyscyplin, dostęp do 2 kart wyborczych).

Uwaga!

Karty wyborcze są aktywne tylko w określonym terminie głosowania tj. od 12 kwietnia 2019 r. od godz. 6:00 do 30 kwietnia 2019 r. do godz. 23:59. Po upływie wskazanego wyżej terminu karta wyborcza przestaje być aktywna, co skutkuje brakiem możliwości oddania głosu.

Szczegółowe informacje dotyczące głosowania: https://www.gov.pl/web/nauka/wybory-do-rady-doskonalosci-naukowej-glosowanie-juz-od-12-kwietnia?

Źródło: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/wybory-do-rady-doskonalosci-naukowej-glosowac-mozna-do-30-kwietnia