Wybitni Młodzi Naukowcy z PW

ksiązki i biret
źródło:google

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wybrał 200 stypendystów spośród 1793 wnioskodawców.

W gronie laureatów znaleźli się reprezentanci Politechniki Warszawskiej:

  • dr inż. Witold Chromiński (Wydział Inżynierii Materiałowej),
  • dr inż. Piotr Kwaśniak (Wydział Inżynierii Materiałowej),
  • dr inż. Łukasz Szabłowski (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa),
  • Chiara Rinoldi (doktorantka, Wydział Inżynierii Materiałowej),
  • dr inż. Jakub Skibiński (Wydział Inżynierii Materiałowej),
  • dr inż. Artur Kasprzak (Wydział Chemiczny),
  • Tomasz Pietrzak (doktorant, Wydział Chemiczny).

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!