Uroczyste promocje doktorskie

dyplomy doktorskie
źródło: własne

W dniu 1 października 2019 r. o godzinie 10:00 w Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej odbędzie się uroczystość promocji doktorskich.

do 20 września 2019 r. telefoniczne potwierdzenie obecności na uroczystości promocji, tel. 022 234 64 41.

od 23 września do 30 września 2019 r. - załatwienie formalności związanych z promocją – Zespół ds. Nauki, ul. Noakowskiego 18/20 kl. A, IV piętro, pok. 403