Rozporządzenie w sprawie powstawania wykazów czasopism i wydawnictw

Podstawowym założeniem rozporządzenia jest dowartościowanie monografii, ułatwienia dla humanistów i przedstawicieli nauk społecznych, a także walka z masową produkcją słabych artykułów. Wykazy ukażą się w przyszłym roku i będą tworzone wspólnie ze środowiskiem naukowym.

  

Wykazy punktowanych czasopism i wydawnictw monografii stanowią bardzo ważny element systemu oceny działalności naukowej badaczy. Celem nadrzędnym Konstytucji dla Nauki, a także wydanego właśnie rozporządzenia, jest przede wszystkim postawienie na ambitne badania naukowe.  Właśnie dlatego będą wspierane polskie czasopisma naukowe i motywowanie ich do wejścia na wyższy, światowy poziom. Docenione zostaną zaniedbywane nadania humanistyczne i społeczne. Usystematyzowane zostaną zasady oceny artykułów i monografii, żeby były bardziej przejrzyste.  Ministerstwo zastosuje zobiektywizowane wskaźniki, a także jawną ocenę ekspertów.

Treść rozporządzenia (.pdf) w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych i czasopism.

Szczegółowe informacje znajdują się w komunikacje MNiSW.