Rozliczenie grantów na Koła Naukowe przyznane w 2021 roku

źródło: google.pl

ZNN przypomina o upływającym dnia 30. czerwca 2022 roku terminie zakończenia realizacji grantu.

Protokół oceny i odbioru grantu prosimy przekazać do Zespołu ds. Nauki do dnia 30. lipca 2022 roku. Zbiorcze zestawienie rozliczonych grantów ZNN ma obowiązek przekazać do Biura Rektora i Działu Ekonomicznego (na mocy Decyzji nr 200/2021 Rektora PW z dnia 2 sierpnia 2021 r. zmieniającej decyzję nr 79/2021 Rektora PW w sprawie ogłoszenia konkursu na granty rektorskie w roku 2021 roku dla kół naukowych działających
w Politechnice Warszawskiej zrzeszających studentów i doktorantów).

W związku z powyższym termin przesłania do ZNN informacji o proponowanym składzie Komisji do odbioru grantu z ramienia Wydziału oraz proponowanym przez Wydział terminie odbioru grantu upływa
w dniu 20. czerwca br.

Kontakt:

Joanna Gruszka, ZNN
tel. wew.: (22) 234 + wew.: 6446
e-mail: joanna.gruszka@pw.edu.pl