Projekt statutu Rady Doskonałości Naukowej w RGNiSW i KPN

Projekt statutu Rady Doskonałości Naukowej w RGNiSW i KPN

Pierwszy statut RDN określi minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki do końca 2018 roku. Wynika to z przepisów wprowadzających Konstytucję dla Nauki.

Już teraz powstał projekt tego dokumentu. Został on przesłany do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitetu Polityki Naukowej, gdzie zostanie poddany analizie i zaopiniowany.

RDN działa na rzecz zapewnienia rozwoju kadry naukowej zgodnie z najwyższymi standardami jakości działalności naukowej wymaganymi do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora. W zakresie prowadzonych postępowań pełni funkcję centralnego organu administracji rządowej. RDN docelowo zastąpi Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Pierwsza kadencja rozpocznie się 1 czerwca 2019 roku.

Więcej informacji i projekt statutu dostępny tutaj.