Nowe rozporządzenie ws. dyscyplin

Zmiana klasyfikacji

Obecna systematyka dziedzin i dyscyplin naukowych obejmowała 8 obszarów wiedzy, 22 dziedziny nauki i sztuki i 2012 dyscypliny, co zamykało polską naukę w bardzo wąskich specjalizacjach i utrudniało swobodną komunikację ze środowiskiem międzynarodowym. Klasyfikacja przyjęta przez OECD wyodrębniła jedynie 42 dyscypliny- o 60 mniej niż do tej pory.

Ewaluacja

Wyniki ewaluacji przekładają się na podział środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, na uprawnienia do prowadzenia studiów (w tym studiów doktoranckich) i do nadawania stopni naukowych w zakresie sztuki. Dlatego kwestia klasyfikacji dziedzin i dyscyplin odgrywa tak dużą rolę w funkcjonowaniu Uczelni.

Konsolidacja, nie likwidacja

Nowa systematyka dziedzin i dyscyplin naukowych nie oznacza, że dany obszar ulega likwidacji. Poszczególne dyscypliny zostaną podzielone w ramach innej niż dotychczas systematyki, a wszystkie obecne dyscypliny zostaną uwzględnione w ramach nowego podziału poprzez połączenie-konsolidację.

Podział dyscyplin a kierunki studiów

Tworzenie kierunków studiów odbywa się niezależnie od obowiązującego podziału dyscyplin naukowych. Możliwe jest tworzenie kierunków studiów, których zakres odnosi się do różnych dyscyplin naukowych, czy też do określonego obszaru zagadnień w ramach jednej z dyscyplin.

Konstytucja dla Nauki stwarza szersze pole do tworzenia studiów interdyscyplinarnych niż ma to miejsce obecnie, ponieważ uprawnienia do prowadzenia studiów są przypisane do całej uczelni, a nie konkretnego wydziału.

Punktem wyjścia do budowy klasyfikacji jest systematyka dziedzin i dyscyplin przyjęta przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Zaproponowana w projekcie klasyfikacja została opracowana w oparciu o propozycję przygotowaną przez przedstawicieli Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Komitetu Polityki Naukowej, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. 

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 października 2018 roku.

Nowy podział dyscyplin - tabela (.pdf)

Źródło: Aktualności MNiSW