Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2018

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2018

fot. MNiSW

Z przyjemnością informujmy, że Pan prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych został laureatem Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2018 roku za całokształt dorobku. Serdecznie gratulujmy!

źródło:https://www.gov.pl/web/nauka/nagrody-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-2018-rozdane