Nabór wniosków o Nagrody Rektora PW

źródło: www.pw.edu.pl

Zapraszamy do składania wniosków o nagrody Rektora Politechniki Warszawskiej.

Do dnia 31 marca 2022r. można składać do Zespołu ds. Nauki wnioski o przyznanie nagród Rektora za:

  • oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe,
  • osiągnięcia dydaktyczne,
  • całokształt dorobku,
  • wyróżniające się osiągnięcia organizacyjne uzyskane w roku akademickim 2020/2021.

Rektor może również przyznać specjalne nagrody indywidualne lub zespołowe imienia:

  • Mieczysława Wolfkego: za wybitne publikacje naukowe z ostatnich dwóch lat, dotychczas nienagrodzone oraz
  • imienia Ignacego Mościckiego: za szczególne osiągnięcia zwieńczone transferem prac naukowych i technicznych na potrzeby gospodarki, które przyniosły udokumentowane efekty ekonomiczne

Szczegółowe informacje:

Termin składania wniosków:

Zespół ds. Nauki: 31 marca 2022 r.

Kontakt:

Marta Pietraszuk: Marta.Pietraszuk@pw.edu.pl,

tel. wew. 1324