Nabór wniosków na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki

MNiSW podało komunikat dotyczący naboru wniosków do strumieni finansowania ogłaszanych na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki, która zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce traci moc z dniem 1 października 2018 r.
W związku z powyższym m.in.:

  1. Wniosek o przyznanie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe i zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, zgodnie z dotychczasowymi przepisami był składany w terminie od 1 do 31 października. W nowej ustawie nie przewiduje się wymogu składania wniosku o przyznanie ww. środków. Wejście w życie z dniem 1 października 2018 r. nowej ustawy  spowoduje, że nabór wniosków o przyznanie ww. środków nie zostanie uruchomiony,
  2. Wniosek o przyznanie dotacji na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego – wnioski złożone do 15 września będą rozpatrywane,
  3. Wniosek o przyznanie dotacji na restrukturyzację – wnioski złożone do 30 września 2018 r. będą rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych do dnia 31 grudnia 2018 r.,
  4. Wnioski o przyznanie dotacji na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki – wnioski złożone do 15 września 2018 r. będą rozpatrywane,
  5. Wniosek o przyznanie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego z tytułu zdarzenia losowego – wnioski złożone do 30 września 2018 r. będą rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych,

 

Cała treść komunikatu: https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-o-naborze-wnioskow-do-strumieni-finansowania-ogloszonych-na-podstawie-ustawy-o-zasadach-finansowanianauki.html