Nabór kandydatów na członków Komisji Ewaluacji Nauki

Nabór kandydatów na członków Komisji Ewaluacji Nauki

Informujemy o naborze kandydatów na członków Komisji Ewaluacji Nauki.

Zgłoszenia kandydatów należy przesłać na adres: Agnieszka.Dymicka@pw.edu.pl w terminie do dnia 21 stycznia 2019 roku. Zgłoszenie powinno zawierać:

1. Formularz: zgłoszenie kandydata do komisji ewaluacji nauki należy przesłać w wersji edytowalnej (nie zawiera podpisów),

2. Skan podpisanego przez kandydata Oświadczenia w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

3. Skan parafowanego przez Dziekana Wydziału, z którego zgłaszany jest kandydat Oświadczenia o zgodności ze stanem faktycznym i prawnym,

4. Skan podpisanego przez kandydata Oświadczenia o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw,

5. Skan podpisanego przez kandydata Oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami.

 

Uczelnia będzie mogła zgłosić po jednym kandydacie w każdej dziedzinie, w ramach której prowadzi działalność naukową.

Kadencja KEN rozpoczyna się w dniu 1 marca 2019 roku.

Kryteria doboru kandydatów oraz dokumenty aplikacyjne znajdują się w linku: https://www.gov.pl/web/nauka/nabor-na-czlonkow-komisji-ewaluacji-nauki.