Logo HR Exellence in Research – Badanie ankietowe doktorantów

Posiadanie logo HR, oznacza m.in.:

• wyróżnienie i prestiż dla jednostki naukowej jako instytucji stwarzającej naukowcom najlepsze
i zgodne  z europejskimi standardami warunki przy realizacji działalności naukowej i/lub badawczo rozwojowej (B+R),

• podniesienie poziomu atrakcyjności zatrudnienia w jednostce naukowej, stwarzającej przyjazne środowisko pracy naukowej respektującej transparentne zasady przy rekrutacji naukowców,

• premiowanie jednostki naukowej w międzynarodowych konkursach grantowych KE
(np. Horyzont 2020),

• premiowanie jednostki naukowej w krajowych konkursach grantowych NCN, NCBiR, a także
w konkursach i programach MNiSW.

 

Wypełniona ankieta, to głos w ważnym dla całej społeczności akademickiej działaniu.