Konkurs na granty rektorskie w roku 2022 dla kół naukowych

źródło: www.pw.edu.pl

Decyzją Rektora PW nr 196/2022 z dn. 01 sierpnia 2022 r. (.pdf) ogłoszono konkurs na granty rektorskie w roku 2022 dla kół naukowych.

Do dnia 30 września 2022 r. można składać wnioski (w wersji elektronicznej) do Zespołu ds. Nauki.

Kontakt:

Joanna Gruszka

Zespół ds. Nauki

e-mail: joanna.gruszka@pw.edu.pl

tel. wew.: 64-46

Koła naukowe PW mogą składać wnioski o grant rektorski, finansowane ze środków projektu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza"

Wnioskowane środki w konkursie na granty rektorskie w 2022 roku nie mogą przekroczyć 30 tys. zł w ramach jednego projektu, a realizacja grantu musi zakończyć się najpóźniej 30 września 2023 roku.

Źródło: https://www.pw.edu.pl/Aktualnosci/Konkurs-na-granty-rektorskie-dla-kol-naukowych

Formularze do pobrania: