Informacja dotycząca składania raportów na SPUB

źródło: www.osf.opi.org.pl

Informujemy, że w systemie OSF należy złożyć raport  z wykorzystania środków finansowych przyznanych na rok 2021 na utrzymanie:

  • aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) 
  • specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBi)

regulowane Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania.

Termin składania wniosków do ZNN25 marca 2022r.

Więcej szczegółów w Załączniku. (.docx) .

Kontakt:

Joanna Gruszka, ZNN

tel. wew.: (22) 234 + wew: 64-46
e-mail: joanna.gruszka@pw.edu.pl