Informacja dot. składania wniosków na inwestycje aparaturowe

źródło: www.osf.opi.org.pl

Informujemy, że w systemie OSF można składać wnioski o przyznanie środków finansowych na inwestycje związane z działalnością naukową w zakresie:

  • aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej, o wartości przekraczającej 500 000 zł.(zakup, wytworzenie lub rozbudowa),
  • inwestycji budowlanych - obsługę wniosków prowadzi Biuro Kanclerza

regulowane Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową.

Termin składania wniosków do ZNN20 lipca 2022 rok.

Więcej szczegółów w załaczniku (.pdf)

Kontakt:

Joanna Gruszka, ZNN

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6446
e-mail: joanna.gruszka@pw.edu.pl