Informacja dot. składania wniosków na SPUB na 2023 r.

źródło: www.google.pl

Informujemy, że w systemie OSF można składać wnioski o przyznanie środków finansowych na utrzymanie:

  • aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) 
  • specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBi)

regulowane Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2019 r. (.pdf)  w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania.

Termin składania wniosków do ZNN22 sierpnia 2022 rok

Więcej szczegółów w Załączniku (.pdf) .

Kontakt:
Joanna Gruszka, ZNN
tel. wew.: (22) 234 + wew.: 6446
e-mail: joanna.gruszka@pw.edu.pl