Nagroda Naukowa Politechniki Warszawskiej

Informacje ogólne: 

Rektor Politechniki Warszawskiej może przyznać specjalne nagrody indywidualne lub zespołowe, o nazwie Nagroda Naukowa Politechniki Warszawskiej.

Kryteria przyznawania: 

Rektor Politechniki Warszawskiej może przyznać Nagrodę Naukową Politechniki Warszawskiej, po jednej w kategoriach:

- za wybitne publikacje naukowe im. Mieczysława Wolfkego z ostatnich dwóch dotychczas nienagrodzone;

- za szczególne osiągnięcia uwieńczone transferem na potrzeby gospodarki im. Ignacego Mościckiego, które przyniosły udokumentowane efekty ekonomiczne.

Nagrody Naukowe Politechniki Warszawskiej przyznawane są raz w roku kalendarzowym.

Załączniki do wniosku:

Do wniosku o Nagrodę Naukową Politechniki Warszawskiej należy dołączyć opinię co najmniej dwóch recenzentów, z których jeden może być pracownikiem Politechniki Warszawskiej. 

Termin składnie wniosków: 

Do 31 marca każdego roku do Zespołu ds. Nauki.