Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dla nauczycieli akademickich

Opublikowano: 08.02.2018

Nagrody Ministra dla nauczycieli akademickich przyznaje się za:

  1. osiągnięcia naukowe
  2. osiągnięcia dydaktyczne
  3. osiągnięcia organizacyjne
  4. całokształt dorobku

Uczelnia może zgłosić w danym roku jednego kandydata do nagrody w danej kategorii.

Terminy składania wniosków:

12 marca 2018 r. - do Zespołu ds. Nauki,   

31 marca 2018 r. - do MNiSW.

Za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne

Opublikowano: 08.02.2018

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego mogą mieć charakter nagród indywidualnych lub zespołowych w zakresie:

  1. badań podstawowych 
  2. badań na rzecz rozwoju społeczeństwa
  3. badań na rzecz rozwoju gospodarki. 

Terminy składania wniosków:

12 marca 2018 r. - do Zespołu ds. Nauki,   

31 marca 2018 r. - do MNiSW.

Za wybitne osiągnięcia naukowe oraz w opiece naukowej i dydaktycznej

Opublikowano: 08.02.2018

Nagrody przyznaje się odrębnie za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej. Nagrody mają charakter indywidualny.

Terminy składania wniosków: 

12 marca 2018 r. - do Zespołu ds. Nauki,   

31 marca 2018 r. - do MNiSW.