Nagrody

28 lutego 2018 r. - termin składania wniosków o nagrodę Prezesa Rady Ministrów, dla osób, którym stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki został nadany w miesiącu grudniu poprzedniego roku.

08 marca 2019 r. - termin składania do Zespołu ds. Nauki wniosków o nagrodę MNiSW.

31 marca 2019 r. - termin składania do MNiSW wniosków o nagrodę MNiSW.

31 marca 2019 r. - termin składania do Zespołu ds. Nauki wniosków o nagrodę Rektora PW.