Nagrody

17 czerwca 2019 r. - termin składania do Zespołu ds. Nauki wniosków o nagrodę Prezesa Rady Ministrów.

31 marca 2019 r. - termin składania do MNiSW wniosków o nagrodę MNiSW.

31 marca 2019 r. - termin składania do Zespołu ds. Nauki wniosków o nagrodę Rektora PW.