Akty prawne

w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców

Ustawa z dn. 3 lipca 2018 r. (.pdf)  Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669)

Ustawa z dn. 20 lipca 2018 r. (.pdf) Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668)