Akty prawne

w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców

Ustawa z dn. 3 lipca 2018 r. (.pdf)  Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669)

Ustawa z dn. 20 lipca 2018 r. (.pdf) Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668)