Konkursy

Grant rektorski dla kół naukowych

Opublikowano: 08.02.2018

Granty rektorskie dla kół naukowych wpisanych do rejestru uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej finansowane są z rezerwy Rektora.

Dla jednego koła naukowego przewidziany jest jeden grant.

Środki przyznane na grant rektorski mogą być wykorzystane tylko na dofinansowanie realizowanego grantu.

 

Termin składania wniosków: 22 marca 2019 roku do Zespołu ds. Nauki.

Termin rozliczenia grantu: 31 grudnia danego roku.

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Opublikowano: 12.02.2018

Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy zatrudnionych w ramach stosunku pracy w polskich jednostkach prowadzących działalność naukową. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania (3 lata).

Termin składania wniosków: co roku od 2 stycznia do 31 marca.  Okres realizacji: 36 miesięcy.

Termin rozliczenia wniosków: 60 dni od daty zakończenia finansowania stypendium Uczelnia przekazuje MNiSW informację o łącznej wysokości przekazanych przez Uczelnię stypendyście środków.