Europejska Karta Naukowca w PW

Badanie zrealizowane przez Zespół ds. wdrożenia w Politechnice Warszawskiej zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych przy współpracy z Działem Badań i Analiz CZIiTT PW

źródło:www.cziitt.pw.edu.pl