Inwestycje aparaturowe, budowlane i informatyczne

Inwestycje budowlane

Opublikowano: 14.02.2018

Finansowanie inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych zgodnie z art. 22 ust.1. Ustawy o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r. obejmuje finansowanie kosztów:

1) budowy nowych obiektów budowlanych;

2) przebudowy, rozbudowy lub remontu obiektów budowlanych;

3) zakupu nieruchomości;

4) udziału w inwestycyjnym przedsięwzięciu budowlanym podejmowanym na podstawie umowy międzynarodowej;

5) inwestycji budowlanych współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.

Termin składania wniosków:

31 sierpnia roku poprzedzającego rok, w którym przyznana ma być dotacja;

Termin rozliczenia wniosków:

28 lutego następnego roku - raport roczny dla inwestycji realizowanych przez okres dłuższe niż rok;

60 dni od dnia zakończenia inwestycji - raport końcowy.

Uwaga: przed wysłaniem wniosku do MNiSW należy wniosek wydrukować i złożyć w Zespole ds. Nauki.

Inwestycje aparaturowe

Opublikowano: 14.02.2018

Finansowanie inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych zgodnie z art. 20 ust.1. Ustawy o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r. obejmuje finansowanie kosztów:

  1. zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą infrastrukturę  badawczą;
  2. rozbudowy infrastruktury informatycznej nauki;
  3. udziału w przedsięwzięciu inwestycyjnym w zakresie dużej infrastruktury badawczej, podejmowanym na podstawie umowy międzynarodowej;
  4. inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej, współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych

Termin składania wniosków:

31 sierpnia roku  poprzedzającego rok, w którym przyznana ma być dotacja;

Termin rozliczenia wniosków:

28 lutego następnego roku dla inwestycji realizowanych przez okres dłuższe niż rok - raport roczny;

60 dni od dnia zakończenia inwestycji - raport końcowy.

Uwaga: przed wysłaniem wniosku do MNiSW należy wniosek wydrukować i złożyć w Zespole ds. Nauki.

Inwestycje informatyczne

Opublikowano: 26.02.2018

Finansowanie inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej (w tym infrastruktury informatycznej) służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych zgodnie z art. 20 ust.1. Ustawy o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r. obejmuje finansowanie kosztów:

1)    zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą infrastrukturę  badawczą;

2)    rozbudowy infrastruktury informatycznej nauki;

3)    udziału w przedsięwzięciu inwestycyjnym w zakresie dużej infrastruktury badawczej, podejmowanym na podstawie umowy międzynarodowej;

4)    inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej, współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.

Termin składania wniosków:

31 sierpnia roku  poprzedzającego rok, w którym przyznana ma być dotacja;

Termin rozliczenia wniosków:

28 lutego następnego roku dla inwestycji realizowanych przez okres dłuższe niż rok - raport roczny;

60 dni od dnia zakończenia inwestycji - raport końcowy.

Uwaga: przed wysłaniem wniosku do MNiSW należy wniosek wydrukować i złożyć w Zespole ds. Nauki.