Uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych

W dniu 15 listopada 2018 r. o godzinie 11:00 w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej odbędzie się uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych.

do 6 listopada 2018 r. - telefoniczne potwierdzenie obecności na uroczystości promocji, tel. 022 234 64 41.

od 4 listopada do 14 listopada 2018 r. - załatwienie formalności związanych z promocją – Zespół ds. Nauki, ul. Noakowskiego 18/20 kl. A, IV piętro, pok. 403